Tervetuloa Kolmisopen kylän kotisivuille!

 

 

Kolmisopenkylä on rauhallinen ja perinteinen maalaiskylä. 

Kylän maisemaa leimaa elinvoimainen maatalous ja hoidetut viljelyalueet. Maatalouden lisäksi kylällä on suhteellisen paljon pienimuotoista yritystoimintaa ja palvelutarjontaa.

Talouksia Kolmisopella on yhteensä noin 80 ja asukkaita noin 280. Kylän asukkaiden keskuudessa puhutaan, että asutaan ”Sopella” ja ollaan ”soppelaisia”

Kolmisopelta on Siilinjärven keskustaan 10 km ja Kuopioon 32 km. Kylä levittäytyy Varpaisjärven tien (MT 576) varteen, alkaen muutaman kilometrin päästä valtatie viidestä ja jatkuen Koivumäkeen saakka. Kolmisopella oli aikoinaan neljä sivukylää, Petäjämäki, Musti , Raasio ja Sikamäki.  Mustin, Raasion ja Sikamäen kylät on suurimalta osin jäääneet kaivoksen alle.  Nykyisin kylä kylä rajoittuukin itäpuolelta Yaran kaivos- ja allasalueeseen.

Kylän läpi kulkee linja-autoliikenne ja paikallisliikenteen Pali-taksi kolme kertaa viikossa. Kelkkareittiä pitkin pääsee Tahkovuorelle ja Siilinjärvelle.

Kyläsuunnitelma, onnensoppi on tehty v.2005. Sitä päivitetty v.2009. Suunnitelma on tehty vuosiksi 2010-2025.  Kylälle on tehty myös maisemasuunnitelma v. 2008.  Sen teki Sinikka Jokela Pro Agriasta.